habiontechnologyHabion Technology to firma która wprowadza na rynek innowacyjny produkt mającą na celu:

 

– interaktywne prezentowanie treści programu telewizyjnego
– edytowanie pożądanej treści listy programowej
– sterowanie urządzeniami multimedialnymi
– raportowanie profilu klienckiego
– dostarczanie płatnych treści multimedialnych

Oferuje także usługi z zakresu szerokiego IT:

– naprawy sprzętu informatycznego
– serwis sprzętu, przeglądy, konserwacje, rozbudowa, naprawa, testowanie
– serwis oprogramowania systemowego oraz aplikacji
– zdalna administracja zasobami
– usuwanie skutków awarii
– instalowanie i konfiguracja oprogramowania antywirusowego autorstwa wiodących firm na świecie
– awariami sprzętu oprogramowania

– zanikaniem zasilania
– zagrożeniom pochodzącym z Internetu
– projektowanie i wykonywanie aplikacji według założeń i pomysłu klienta
– tworzenie programów wykorzystujących zgromadzone dane w celu ich prezentacji lub wydruku w odpowiednim układzie
– projektowanie i wykonywanie sieci komputerowych
– dostęp do internetu, instalowanie i konfiguracja
– współdzielenie łącza internetowego

serwissprzetu
Serwis sprzętu

serwisoprogramowania
Serwis oprogramowania

bezpieczenstwo
Bezpieczeństwo

rozwiazaniachroniaceprzed
Ochrona danych

programowanie
Programowanie

siecinternet
Sieć – Internet

stopki dla martinusia_Artboard 2